A

Akord Club
[bbs9603]

B

Big Beat Club
[bbs9612]
Bodláci
[bbs9701]

C

Crazy Boys
[bbs9610]
EP Hi-Fi
[bbs9609]

F

FAPS Orchestra
[bbs9605]

H

Hajaja
[bbs9612]

K

Komety
[bbs9608]

N

New Comets
[bbs9608]
Rocky Eagles
[bbs9612]

S

Samuels Band
[bbs9604]
Sedláček, Pavel
[bbs9609]
Sputnici
[bbs9606]
Stíny
[bbs9701]
Studijní skupina big beatu
[bbs9609]
Synkopy 61
[bbs9611]

V

Volek, Michael
[bbs9610]

Bigbítové šlápoty

(OBRAZY Z ROCKOVÝCH DĚJIN ČESKÝCH)

Články, které PhDr. Aleš Opekar napsal pro časopis Rock & Pop v letech 1966 - 1999 se pokouší mapovat nejstarší období historie českého (a slovenského) bigbítu, tj. konec padesátých let a léta šedesátá.

Články jsou převzaty bez jakýchkoli textových či jiných úprav a zejména diskografické údaje některých interpretů by si zasloužily aktualizaci. Protože však hodláme na našich stránkách vybudovat databázi diskografických údajů na jiném místě, nebudeme v článcích uváděné diskografické údaje doplňovat, ale postupně je nahradíme odkazem na DISKOGRAFII - viz menu vlevo.

vzhledem k tomu, že články, které byly původně rozděleny na dvě části (tj. vyšly ve dvou různých číslech časopisu R & Pop) byly pro potřeby internetu sloučeny, nesouhlasí původní číslování tak jak bylo uváděno v R & Pop

 

[nahoru]