Albatros
[hbb0406]

B

Big Beat Club
[hbb0405]

E

Elektofonic
[hbb0401]

H

Hajaja
[hbb0403]

R

R.I.Eagles
[hbb0406]
Rocky Eagles
[hbb0406]

T

Twist Club
[hbb0404]

Z HISTORIE BRNĚNSKÉHO BIGBÍTU

serie článků o historii brněnského bigbítu je převzata z brněnských insertních novin New Express. Texty neprošly jazykovou korekturou.

Autorem článků je Jiří Donné. Zveřejněné fotografie pochází ze soukromého archivu autora

V následujícím seznamu jsou články seřazeny chronologicky podle data zveřejnění, které je uvedeno za názvem článku v závorce ve tvaru rok - měsíc.