POP MUSIC EXPRES

Měsíčník Pop Music Express se věnoval bigbetu, rocku a v té době progresívní populární hudbě.

Začal vycházet v dubnu 1968 do konce roku tedy vyšlo devět čísel, v roce 1969 pak vyšlo dvanáct čísel. Jeho krátká existence (9 + 12 čísel) byla zakončena symbolicky bolševickým normalizačním trojčíslem (červen 1970) nazvaným "Magazín populární hudby". Mimo formát a grafickou úpravu souvisí s PME jen tím, že jej předplatitelé dostali jako náhradu za již nevydaná čísla ročníku 1970 (což dokresluje věta v levém horním rohu obálky: "Nahrazuje 3 čísla PME").

V dubnu roku 1971 se ještě podařilo vydat zvláštní číslo nazvané "Spektrum expres" věnované 3. Čs. beat festivalu. Přes "politicky uvědomělou" tvář především úvodníků nevedlo vydání tohoto magazínu k obnově časopisu jako takového (pokud vůbec byl tento cíl sledován)

PopMuseum plánuje vytvoření elektronické formy tohoto časopisu. Než však bude vše naskenováno a připraveno, můžete si zatím prohlédnout titulní stránky jednotlivých čísel

Ročník 1968 - čísla 1 - 9

  1968 - ?. 1     1968 - ?. 2     1968 - ?. 3     1968 - ?. 4     1968 - ?. 5     1968 - ?. 6     1968 - ?. 7     1968 - ?. 8     1968 - ?. 9  

Ročník 1969 - čísla 1 - 12

  1969 - ?. 1     1969 - ?. 2     1969 - ?. 3     1969 - ?. 4     1969 - ?. 5     1969 - ?. 6     1969 - ?. 7     1969 - ?. 8     1969 - ?. 9     1969 - ?. 10     1969 - ?. 11     1969 - ?. 12  

Ročník 1970 / 1971

  1970 - Magaz?n popul?rn? hudby     1971 - Spektrum Expres